Kinesiotaping / Curetape

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kunnen ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer is dan alleen het behandelen van spieren. De gebruikte CureTape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort liftende werking heeft op de opperhuid. 

Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de subcutis, waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen. Door nu gebruik te maken van verschillende tapetechnieken, kunnen diverse effecten bereikt worden.

Maak online een afspraak en plan je kinesiotaping behandeling in!

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd, waardoor de druk op de pijnreceptoren toeneemt. De liftende werking van de CureTape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk. In het Medical Taping Concept maakt de elasticiteit van CureTape het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft.

De nadelen van conventioneel immobiliseren worden zo voorkomen. Samenvattend kunnen de effecten als volgt ingedeeld worden:

  • spierfunctie verbeteren door tonusregulatie ( activering)
  • belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen
  • pijndemping
  • ondersteunen gewrichtsfunctie/ stabilisering
  • ontspanning

Het toepassingsgebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties/ houdingsbewustzijn, behandeling van klachten door overbelasting (zoals CANS(RSI), tennis- of golverselleboog).

Andere soorten tape

Voor m.n. houdingscorrectie gebruik ik vaak de witte sporttape voor 1 dag. En er is nog speciale tape (leukotape – p)om een patella ( knieschijf) te stabiliseren als de patella niet goed over de onderlaag loopt.